Driving while Black (pt.2)

4 Spa 2015
10 950 584 Peržiūros

I've met some cool cops in my life... I've also met some not so cool ones. Shared a little bit of this story a few years back but thought I'd finally give you guys the full story.
▼Watch more:
Freaky Dreams: ltworlds.info/home/vaizdo-ra-as/ln9kt7B8aJuNdpc.html
Driving while Black (pt.1): ltworlds.info/home/vaizdo-ra-as/kqmeus2FpduWosY.html
Mystery Video: ltworlds.info/home/vaizdo-ra-as/34Vjxq-BedymgZs.html
8 bit "Dirt Off your Shoulders" mix: ltworlds.info/home/vaizdo-ra-as/saZ0xJurlKyWibw.html
-----------------------------------
▼Birds of a feather stalk together:
INSTAGRAM: instagram.com/swoozie06
LTworlds: ltworlds.info
SNAPCHAT: swoozie_snaps
Music// "Laugh a Little" by: PondTunez - www.pond5.com/stock-music/44570354/laugh-little-no-drums.html
Wardrobe//
(check back-- updating soon)

Komentarai
 • Omg

  Abdi n o I c eAbdi n o I c ePrieš 19 val
 • ,ll,,,,

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • ,,l

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • ,,,

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Oppppppppppppppppppppp

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Lllo

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Lll

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Ll

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kl

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Lll

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Lp

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Ll

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • O

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Ll

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Llo

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Oooo

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • K

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Oo

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • K

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Loll

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Ooo

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • ,,l

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • ,k

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kl

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • ,,

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • ,,

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kko

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kkl

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Jj

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Mkk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Mk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Kk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Mjk

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Bnn

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • ,,

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • ,,

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • Jko

  alangia mitchellalangia mitchellPrieš 18 dienų
 • The fact how this video is titled: "Driving While Black" I think that's kinda racist.

  Tyler GibbsTyler GibbsPrieš 24 dienas
 • How else seen the AOT or konosuba figure in the back round

  Kirby BuuKirby BuuPrieš 24 dienas
 • I'm here just a hear story about how fucked up the police are in there, and not gonna lie, very fucked up

  Comic PapyrusComic PapyrusPrieš 25 dienų
 • “Let me get one son.” 5 years later and that still gets me

  Q.P ShebaQ.P ShebaPrieš 26 dienų
 • Post twist: The cop was gay and you could've actually flirted your way our the a ticket

  MumsyMumsyPrieš mėn
 • Of course this gets recommended now

  Idk what my name should be GreenIdk what my name should be GreenPrieš mėn
 • I'm not racist against your color its what you wear, how you talk, area and a few things other than color but you can change how I think of you pretty easily

  damattboiidamattboiiPrieš mėn
 • If i seen you danced like that and sounded like that.... I would have asked you if you were on drugs too lol.

  He a yunginHe a yunginPrieš mėn
 • You exaggerate what cops do and you make something you did bad and make it seem like it’s not a big deal

  Çheesed BuçkëtÇheesed BuçkëtPrieš mėn
 • *Y E E*

  WibbitWibbitPrieš mėn
 • i was at school and some kid asked if I should be on the rez or maybe in a different school for people like me He meant it as a joke so don't go insulting him

  IguanaIguanaPrieš mėn
 • I̶̷̧͈̣͇̦͓̞͔̬̩͕͙̘̙̓͗̂̔͊̌̂ͨͦ̍͛̀͡ ̶̷̡͇̥̯̻̟̝̹͈͔̟̝̥̪̻͍̫̝̈́͊̽̓͑͒̈͌̾̾̋̇ͫ͂͌̚h͆ͥͣ̓̽̈́̎̇ͨͪ͆͒͢͏̢̥̫̝̼̜͙̭͎̭͔̀ȧ̷̪̭͔̪͉̽͑̿̉ͧͨ̀͞ṭ̵̵̣͕̹̭̙̦̥̻͍̮̼͉̱̱͖̭͒̆̅̈́̈ͤͥͣ͂͛͐ͥͮ́ͧ͌ͩ̇͝e̵͗̆̋ͮ̀̂̃̇͆͌̓̊͑͊̒̂̚̚͘͏͈̳̣̗͖̭̝̦̘̳̼ͅ ̷͈̹̯̤͍̫̜̜͍̦̫̆̅́͒̾͗̂̍͐ͫ͘ç̷̡̢͈̺̱̲͇̘͛̈ͪ̍̑ͭ̏ͧ̈͋̀̓ͯ͟ǫ̼̲̰̞̠̲̮̲̙̣̙̹̳͔͚ͯ͆̇̆̓͑̈̿ͥͩͨͮ̽̓̚͟p̵̡͈͍̣̣̻͎̝̣̠̬̻͔̤̩͙̃̀̇̈́̉ͯ̀͢ͅs̆ͭ̓͋̏ͩͩ͆̇ͩ͆̔ͬ̿ͩ̅ͥ͛̚ ͨ̏̑͆̀͏̢̛͔̺͓͍͖̩̠̖͕̰̫̟̪͝l̵͖̩̞̠̍ͪ̋͂͢į̢͎̳̠͚̻̳͇͍͕͈̩̱̭̭ͯ̈̎ͩͤ̈͗͐̂͗̒͑̄ͣͬ̃͘͠ͅk̡̲̳̩̙̭̮̺̰̲̗̼̜̦̇͗̂̽̽ͯ̄̓́̚͘ë̷̸̡̲͓͍̲̺̟͓͍̬̫ͪͫ͝ ̸͇̞͓͎̥̰̩̈̾͛̍̏̊ͯ̑̋̿́ͬ͋̊̈́ͧ̑ͮ̚t̸̶̬̺͚̦̹̝͈̹͎̪͓̣̹͆ͫ̃̔̿̓ͥ̑͐̉̏ͪ̎͒͋̆̍͌̊͟͜͢h͕̟̯͚̻ͩͣ̊̃̑ͭ͌̓͐͌͝͝ͅĩ̶̢̛̻̞̰͕͈̗ͮ̓̀͐͂͢s̨̒́͒ͥ̑ͫ̔̋ͩ́̕͝͏̞͎̩̟̟͖̥̪̠̲̭̥̬̣̼̟

  random guyrandom guyPrieš mėn
 • Bangers videos

  Jacion BryantJacion BryantPrieš mėn
 • Banger video

  Jacion BryantJacion BryantPrieš mėn
 • Oh but dude didn’t know who it again in total I think I’m gonna call copter OK do not make a no

  Anthony CruzAnthony CruzPrieš mėn
 • 2:03 South Park Vibess

  Stella MontgomeryStella MontgomeryPrieš 2 mėnesius
 • Like the niko bellic easter egg from GTA Iv

  IDIOT GUY 2THIDIOT GUY 2THPrieš 2 mėnesius
 • If I was a cop I wouldent be a stupid racist lOl

  the real Alyx smiththe real Alyx smithPrieš 2 mėnesius
 • sWooZie vs Gordon Ramsay

  Bisharp 3257Bisharp 3257Prieš 2 mėnesius
 • You shouldve told the cop that if you wouldve hit him he should go to jail for not knowing that he had to let you pass

  Pixel PanzerPixel PanzerPrieš 2 mėnesius
 • Y R police's rasist

  Zeroburb YTZeroburb YTPrieš 2 mėnesius
 • THEY tried to kill u

  Zeroburb YTZeroburb YTPrieš 2 mėnesius
 • Yeeeeeeee

  Ubugubjbub Tfyh7bugyf6fUbugubjbub Tfyh7bugyf6fPrieš 2 mėnesius
 • cell

  TappieTappiePrieš 2 mėnesius
 • Stop pretending to be sinbad

  Xavier KeelXavier KeelPrieš 2 mėnesius
 • Good thing he didnt plant anything in your car swoozie

  The BreakdownThe BreakdownPrieš 2 mėnesius
 • "tommoreeeeeeeeh"🤣🤣🤣

  Triston WilliamsTriston WilliamsPrieš 2 mėnesius
 • Carlton from Fresh prince *oFfIcEr* 😂😂

  Dan da manDan da manPrieš 3 mėnesius
 • That cop is the type of person to kill someone in front of everyone in among us and say “Who”

  Voyd -.-Voyd -.-Prieš 3 mėnesius
 • Officer: Where are you going Me:I’m about to go to a friends house. What he hears: I just stole this car I’m about to commit a drive by wanna come?

  Kwali CollinsKwali CollinsPrieš 3 mėnesius
 • ik im late but dis video was made on my b day

  ajdrippyajdrippyPrieš 3 mėnesius
 • I love your videos

  Ryder SmithRyder SmithPrieš 3 mėnesius
 • The Feds Look Like T-1000

  zuby kzuby kPrieš 4 mėnesius
 • Ok but like why do police reaaaaallly hate black peeps like...why

  Burrito ManBurrito ManPrieš 4 mėnesius
 • h

  peanutpeanutPrieš 4 mėnesius
 • no one is gonna talk about the aot action figures

  Gavin KocharGavin KocharPrieš 4 mėnesius
 • I live in Daytona

  ClintDaGoatClintDaGoatPrieš 4 mėnesius
 • This guy's voice modulation is on point.

  Rohan PoddarRohan PoddarPrieš 4 mėnesius
 • I eefing hate that cop and all of those kids and stuff

  PessimisticDiabeticPessimisticDiabeticPrieš 4 mėnesius
 • Lol I remember this

  Everything AmazingEverything AmazingPrieš 4 mėnesius
 • U A CHARCTER MY MEN U THE BEST

  ChaffRecordsMuziqChaffRecordsMuziqPrieš 4 mėnesius
 • Nice AOT figure

  WalkingNormallyWalkingNormallyPrieš 4 mėnesius
 • I love how he sang the Tom Jones song

  GunShot RevyGunShot RevyPrieš 4 mėnesius
 • swoozie one... thousand!

  domenico meijerinkdomenico meijerinkPrieš 4 mėnesius
 • Yt: les remcomendd dis dood a for4 yaer o1ld video Me: w h a t

  Red BanditRed BanditPrieš 4 mėnesius
 • We all know the dislikes are the dirty cops .

  Mr. PoopybuttwholeMr. PoopybuttwholePrieš 4 mėnesius
 • I think this happened cuz u black

  Ghost9-0Ghost9-0Prieš 4 mėnesius
LTworlds